God natt!

Tänkte säga god natt nu! Ska snart gå och borsta tänderna och krypa ner i sängen. Har inget att göra och jag känner mig lite trött. Ska läsa ut boken jag håller på med, kommer kanske en bokrecension imorgon.
Läckra klänningar

Hittade dessa läckra klänningar på Eliteladies. Vill ha allihop. Ingen som kan sponsra? ;)
Rödgröna politiken 2010

Mer politik. Och ja, det är viktigt. Vissa kanske viftar bort det som man viftar bort en sötsugen fluga. Men det bör man faktiskt inte göra. Det handlar om samhället vi alla lever i, glöm inte det!


I vilket fall, detta är de rödgrönas (V, S och MP) politik och förslag inför valet 2010!


(Bildkälla)


Satsar stort på barnfamiljer: Maxtaxan på dagis sänks (med 360 kronor för ett barn, med 240 kronor för två barn). Barn till arbetslösa ska ha rätt till 30 timmars dagis i veckan. Underhållsstödet och bostadsbidraget till ensamföräldrar ska höjas. VAB-ersättningen ska höjas. Man har som målsättning att antalet familjer som behöver socialbidrag ska minska med 50 000 inom en femårsperiod.

Pensionärer: Ska beskattas lika som löninkomsttagare. Idag betalar en pensionär 700 kronor mer per månad än en löntagare.  Skillnad i beskattning för förtidspensionärer ska tas bort. Förtidspensionärer kan få bättre sjuk- och aktivitetsersättning. Detta om ekonomin tillåter.

Ungdomar: Fri tandvård ska omfatta alla ända upp till och med 24 år (till skillnad mot dagens 19 år). Fortsatt ingen arbetsgivaravgift för de som anställer unga arbetslösa. Subventioner till de som erbjuder unga praktik- och trainee-platser. Höja både bidrags- och lånedelen i studiestödet, om ekonomin tillåter. Dessutom vill man höja bidraget till studenter med barn.

• Medel- och höginkomsttagarna: Nej till ytterligare skattesänkningar för löntagarna i det så kallade femte jobbskatteavdraget. Taket i sjukförsäkringen höjs i två steg (idag = upp till 320 000 kronor per år får man 80 % av sin inkomst vid sjukdom. Ska först höjas till 360 000 kronor och sedan till 420 000 kronor). 

• Låginkomsttagare: "Stupstocken" i sjukförsäkringen ska bort. De som utförsäkrats under alliansregeringens tid ska få omprövning av deras rätt till ersättning. Avgiften till a-kassan ska kosta mest 80 kronor per månad oavsett vilket fackförbund man tillhör.

• Egenföretagare: Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagare 2011-2012.

Höjd a-kassa: Höja ersättningsnivån och taket. Alla som tjänar upp till 25 000 kronor per månad 2012 ska få ut 80 % av sin lön i a-kassa.

Vård, skola, omsorg: Mer pengar och mer personal till vård, skola och omsorg. Man vill investera minst 12 miljarder kronor mer än regeringspartierna i detta område. Dessutom vill man ha fler lärare i skolorna och höja lärartätheten till nio lärare per 100 elever.

• Unga arbetslösa ska få möjlighet att läsa in gymnasiet om så behövs. Därefter vill man satsa på ett bredare framtidslyft som ska omfatta fler grupper.

Under 2011 och 2012 vill man sänka socialavgifterna för småföretag så att det blir billigare att anställa.

Bygga ut vidareutbildningarna. Högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen ska byggas ut med 44 000 platser. Studiemedlen ska höjas med 600 kronor i månaden.

• Fördubblande av bostadsbyggandet. Nyproduktionen ska fördubblas under nästa mandatperiod. Senast 2016 ska det uppgå till 40 000 bostäder om året. Majoriteten ska vara hyresrätter.

• Behålla ROT (som även ska omfatta hyresrätter) men ta bort RUT. Alltså, möjlighet till avdrag vid hushållsnära tjänster försvinner.

Det ska bli billigare att åka kollektivt, särskilt i Stockholm. Man vill satsa 100 miljarder på utbyggd infrastruktur som ska vara miljöeffektiva. Dessutom vill man bygga Sveriges första höghastighetsbanor: Ostlänken och Göteborg-Borås.

Skydda badstränder från fler byggen så att man kan fortsätta bada. 

Sänka restaurangmomsen och höja skatten på alkohol.

Införa ett speciellt avdrag för de som gör stora klimatbesparande investeringar i sina bostäder. Dessa ska få fastighetsavgiften nedsatt till noll under tre år.

DOCK saknas kostnader för förslagen samt vad man vill göra med förmögenhetsskatten eller fastighetsskatten.

(Källa). (Källa).


   
(Bildkälla).


Min åsikt: Själv tycker jag att de rödgrönas politik och förslag ser ganska bra och lovande ut. Nackdelen är ju att man i många fall inte får veta hur mycket de tänkt satsa inom olika områden, precis som uppgifterna säger.

Det jag tycker är bra: Den fria tandvården! Det är satans dyrt att gå till tandläkaren och många är faktiskt studenter ända upp till 25-årsåldern. Det hade varit stort välkommet under min tid som fattig student. Dessutom är det många ungdomar som inte lever med överdrivet mycket pengar i övrigt heller för den delen, med tanke på att många är arbetslösa och många tjänar inte fantastiskt mycket. Dessutom är det bra att man satsar på barnfamiljer. Visst tycker jag att man ska ha god ekonomi redan innan man skaffar barn, men att ha barn har större utgifter än man kan tro och alla har inte heller planerat att skaffa barn. Bra är också att pensionärer ska skatta lika mycket som löntagare. Varför ska pensionärer som inte ens jobbar skatta 700 kronor mer i månaden? De har dessutom mindre pengar i alla fall att röra sig med än de som jobbar. Bra att höja studiemedlet. Bra där att höja både bidraget och lånet, till skillnad från Alliansen som enbart vill höja lånet med 500 kronor och försätta studenter i större skulder. Hurra för större satsningar i skola, vård och omsorg! Bra att fördubbla bostadsbyggandet. Faktum är att det råder bostadsbrist på många håll i vårt land. Det bidrar till att man får stå i kö väldigt länge för att få tag i en bostad/ny bostad. De som säger att det står många lägenheter tomma, javisst. Gå och titta på dem ni så får ni se att det inte går att leva i dem på grund av dålig standard, mögelskador och fuktskador och liknande som ingen tagit tag i. Dessutom har det rivits många bostadshus då man ansett att det inte gått att renovera eller att det varit för dyrt att renovera. Billigare kollektivtrafik. Hurra för det också! Visst, åker man som jag, det vill säga nästan ingenting, spelar det ingen större roll. Men åker man ofta borde man vara glad för det. Kul också att man vill satsa på en stor utveckling av kollektivtrafiken genom att införa höghastighetsbanor. Det är på tiden att Sverige inte står still och trampar medan utvecklingen går framåt i andra länder. Det är ju så man snart får skämmas.


Det är är eventuella minus eller så har jag ingen åsikt: Det här med att höja skatten på alkoholen, ja, jag vet inte det jag. Att höja skatten på alkohol medför tyvärr ingen förbättring för de som missbrukar alkohol. De som är missbrukare dricker inte mindre alkohol för det, även om det blir dyrare. En riktig missbrukare bryr sig inte så mycket om vad det kostar. Och är det ändå så att han/hon tycker att det blir för dyrt kommer han/hon få tag på alkohol på annat sätt. Och pengar får en missbrukare i princip alltid tag i. Om man ska se det från en sådan synvinkel menar jag. Personligen skiter jag i vilket eftersom jag själv inte dricker så mycket och när jag väl dricker tar jag mig råd till det. Att skydda badstränder är väl bra på sätt och vis, men är det verkligen en regeringsfråga? Känns inte som att det är en fråga att prioritera. Stort minus är väl avsaknaden av kostnadsfrågorna.Övrigt kommenterar jag inte. Nu vill jag veta vad ni tycker???!!! :)