Mina åsikter om ID-kontrollerna

Inatt införs ID-kontrollerna för alla som ska resa in i Sverige. Visst kan det vara bra att veta vilka som kommer in i landet. Men det är ett mer eller mindre ogenomtänkt beslut som alldeles för snabbt togs av regeringen och som redan inatt påbörjas. ID-kontrollerna kommer innebära att alla resenärer måste visa ID eller pass. De som inte har ID eller pass får inte åka in i Sverige. Det gäller även svenska medborgare. Vidare kommer kontrollerna medföra förseningar på minst en halvtimme per avgång och att flera avgångar ställs in. Det blir alltså färre avgångar per dygn och kanske också fler resenärer per avgång. Detta kommer drabba alla som åker med kollektivtrafik, speciellt de som pendlar mellan Sverige och Danmark för att arbeta. Fler kommer välja att ta bilen! Och det kommer även att drabba de flyktingar utan pass som vill söka asyl i Sverige, vilket alla enligt LAG har rätt till att göra. Rätten till att söka asyl är därmed inskränkt, vilket bryter mot FN:s konventioner
 
De som ska utföra kontrollerna är personal på tåg,- buss och färjebolagen samt extra insatt personal. Men ingen vet hur detta ska gå till då ingen verkar ha utbildning i att utföra ID-kontroller. All personal är oroad. Hur ska personalen veta hur man skiljer äkta och falska pass och ID-handlingar åt? I många fall är de inte ens på engelska (utan på exempelvis arabiska, persiska eller urdu) och kommer inte ens att kunna läsas... Och vem kontrollerar att personalen verkligen agerar rätt och inte släpper in människor utan ID eller pass? Släpps människor utan ID eller pass in i Sverige ska ansvarigt bolag böta 50.000 kronor. Men frågan är alltså hur man ska kontrollera det?! Och varje bolag ska rapportera allt varje dag, men ingen i personalen vet hur det ska gå till. Och allt detta har bara 1 timme kvar, sen börjar arbetet med ID-kontrollerna, och allt verkar så oklart...
 
(Bildkälla).
 
ID-kontrollerna är bara slöseri på resurser. Resurser i både tid och pengar. Det kommer kosta svenska staten en massa pengar. Pengar som går åt till personal och pengar som kommer att krävas från svenska staten i form av ersättning från alla de bolag som utför kontrollerna åt oss. Dessutom kommer kontrollerna med stor sannolikhet inte utgöra någon större förändring. Flyktingarna kommer knappast att minska då många har pass, oavsett om de är äkta eller falska. Och har man inte pass alls är man som flykting beredd att betala någon för att smugglas in i landet. Var på vägen hit genom Europa har många flyktingar inte smugglats liksom, varför skulle de dra sig för det när det bara är ett land kvar till deras mål? Många utan pass kanske också väljer att själva ta en liten båt över till Sverige och riskera livet på sista vägen hit. Många flyktingar har redan haft det tufft på vägen hit, speciellt med tanke på andra europeiska länder som helt eller delvis stängt deras gränser.
 
Visst är det bra att vi vet vilka som kommer in i landet, men det får inte ske på bekostnad av våra pendlare eller på andra människors liv. Vi får heller inte glömma att alla har rätt att söka asyl här. Kontrollerna är bara slöseri på resurser och kommer inte att leda någonstans. Det är ingen lösning på den så kallade flyktingkrisen!
 
Vad tycker ni om ID-kontrollerna? Nödvändigt eller slöseri? Kommer de lösa något?